จุดเด่น อัตลักษณ์

foto1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
foto1
โครงการคุณธรรม จริยธรรม " บวร "
foto1
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ วุ่นแก้ว
foto1
เปิดอาคารเรียนคีรีวงรุ่งเรือง
foto1
ทำบุญวันวิสาขบูชา


รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

ลิงค์ภายในโรงเรียน

adminkahoot

kahoot

gradpv2

ประมวลภาพกิจกรรม

link-pic56

link-pic57

link-pic58

กลุ่มสัมพันธ์

 

ssvt

App Give Star V.1

ดาวโหลด App Give Star V.1
าวโหลด LiveScore.html

ผู้เยี่ยมชม

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกลักษณ์ (โรงเรียน)

         สะอาด บรรยากาศร่มรื่นและสภาพแวดล้อมปลอดภัย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ (นักเรียน)

         มารยาทดี มีทักษะชีวิต เปี่ยมจิตสาธารณะ

KA Facebook Fanbox 1.1