วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นโดยแบ่งประชุมเป็น 2 รอบ(รอบเช้าและรอบบ่าย)