การประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2/2561

 

คลิก!!! ดูภาพกิจกรรม