ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมิน ( TEDET )


 >> ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
--------------------------------------------------------------------------------------
 >> นักเรียนที่สนใจสามารถไปสมัครได้ที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์